Dzień chrób rzadkich

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem.

Kontakt

Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514