Objawy gastrologiczne Objawy gastrologiczne

Organizator

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Centralny Szpital KLiniczny UM w Łodzi
Komitet organizacyjny

dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak
dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. UM

Komitet naukowy

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. UM
dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak
prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczczyk
prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska
dr hab. n. med. Agata Gajos
dr hab. n. med. Patryk Lipiński
dr hab. n. med. Izabela Michałus
dr n. med. Marek Karwacki
dr n. med. Łukasz Przysło
dr n. med. Dariusz Rokicki
dr n. med. Krzysztof Szwedziak

Kontakt

Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514


C-APROM/PL/FAB/0234, 09/2023

Wydarzenie organizowane z inicjatywy Takeda.

Copyright© 2023 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.
Polityka prywatności

Takeda
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa, Polska
tel. +48 22 608 13 00 lub 01,
fax + 48 22 608 13 03