Dzień chrób rzadkich

Organizator

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Centralny Szpital KLiniczny UM w Łodzi
Komitet organizacyjny

dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak
dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. UM

Komitet naukowy

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. UM
dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak
prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczczyk
prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska
dr hab. n. med. Agata Gajos
dr hab. n. med. Patryk Lipiński
dr hab. n. med. Izabela Michałus
dr n. med. Marek Karwacki
dr n. med. Łukasz Przysło
dr n. med. Dariusz Rokicki
dr n. med. Krzysztof Szwedziak

Kontakt

Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514